Module 3 bóng 5054 -7211 Hồng

- Kích thước bóng: 72 x 11 mm

- Công suất: 0,86w

- Màu sắc: Hồng

- Điện áp đầu vào: DC 12V

Đang cập nhật