DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

MÀN HÌNH CONG P10 FULL COLOUR OUT DOOR

 

MÀN HÌNH P6 FULL COLOUR OUTDOOR

MÀN HINH P4 FULL COLOUR INDOOR

MÀN HÌNH P6 FULL COLOUR OUT DOOR

MÀN HINH P4 FULL COLOUR INDOOR

MÀN HÌNH P8 FULL COLOUR OUTDOOR

LED F8 FULL COLOUR

BẢNG MATRIX 3 MÀU

 

CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG BÓNG F5


BẢNG LED MATRIX P10 ĐỎ